آزمون‌ها راس ساعت 19 فعال می‌شوند.
و راس ساعت 23 به پایان می‌رسند.

و بعد این مدت از دسترس خارج می شوند.

 

برنامه آزمون‌های 40 مرحله‌ای + PDF

روح الامین