آزمون های فعال :

آزمون 23 (سوره ذاریات تا فتح)

 

آزمون‌ها راس ساعت 19 فعال می‌شوند.
و راس ساعت 23 به پایان می‌رسند.

و بعد این مدت از دسترس خارج می شوند.